cgtn 阿语节目表,中国国际电视台阿语频道节目预告-欧洲杯买球app官方网站

05-20
周二05-21
05-22
周四05-23
05-24
05-25
05-26
 • 00:15
 • 01:00
 • 01:30
 • 02:00
 • 02:30
 • 03:00
 • 03:30
 • 04:00
 • 04:30
 • 05:15
 • 06:00
 • 06:30
 • 07:00
 • 07:30
 • 08:00
 • 08:30
 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 午间节目

中国国际电视台阿语频道节目单 数据可能在发布后有更新导致,请登录中国国际电视台阿语频道官方网站,最终播放节目时间表以中国国际电视台阿语频道节目预告为准。

网站地图